Obxetivos

 • Servicios forestais a veciñanza

 • Sociais

 • Culturais

Cronoloxía

 • Inicios

 • Constitución e rexistro do CMVMC de Tameiga

 • Deslinde Monte

 • Recoñecemento Monte Faquiña

Actividades

 • Forestal. Servizo entrega a domicilio(Valor engadido) e servizos forestais a veciñanza

 • Xestión chan industrial

 • Apicultura

 • Festa do monte

 • Mantemento Adecuación As Pedriñas

 • Miradoiro Val da Louriña

 • Sendeiro Perimetral

Recursos

 • Medios humáns

 • Medios materiais: Tractor grúa, Tractor, Cisterana prevención, Excavadora, Coche, ferramenta diversa

Colaboracións

 • Centro Social Deportivo e Cultural. AS Pedriñas

 • Colaboración outros colectivos:

 1. Escola infantil Cototorrón

 2. Costoias

 3. Comunidade usuarios cemiterio de Tameiga

 4. Memoria historica Mos

 5. Comunidades de Augas de Tameiga (xa desaparecida)

 6. Comunidade de augas da Igrexa

 7. Asoc Xuvenil Rebumbio

 8. Club deportivo Louro

 9. Revista Residentes de Mos Arxentina

 

 • Asodifisi